U.S. flag

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

 1. Home
 2. Newsroom
 3. Local Media Release
 4. CBP przypomina pasażerom podróżującym międzynarodowo o wzmożonym ruchu w okresie letnim na lotniskach w Chicago.

CBP przypomina pasażerom podróżującym międzynarodowo o wzmożonym ruchu w okresie letnim na lotniskach w Chicago.

Release Date

O czym muszą pamiętać międzynarodowi podróżni, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień.

Chicago – Straż Graniczna Stanów Zjednoczonych (CBP) ogłosiła dzisiaj wprowadzenie nowych, proaktywnych kroków w związku z przewidywanym wzrostem ilości pasażerów w okresie letnim 2021 na lotniskach O’Hare (ORD) i Midway (MDW).

CBP przewiduje, że liczba pasażerów wzrośnie do 18,000 dziennie, co jest 300 procentowym skokiem w porównaniu do 4,500 które odnotowywano w okresie letnim 2020.

Oczekiwany napływ międzynarodowych podróżnych jest spowodowany obecnym poziomem ilości szczepień, jak również znoszeniem lokalnych obostrzeń dotyczących COVID-19, co sprawia, że więcej turystów odwiedza ponownie lokalne atrakcje. Ważnym uwagi czynnikiem będzie również ilość powracających na uczelnie wyższe studentów z zagranicy w miesiącach sierpień i wrzesień.

„CBP proaktywnie stara się zmniejszyć potencjalny czas oczekiwania poprzez zwiększenie naszych dostępnych środków”, poinformowała LaFonda Sutton-Burke, dyrektor główny Straży Granicznej oddziału w Chicago. „Aby poprawić pozytywne doznania podróżujących w nadchodzące lato, zwiększamy ilość personelu w godzinach szczytu i będziemy aktywnie dostosowywać nasze środki do zmieniającej się liczby międzynarodowych pasażerów.”

Zaczynając natychmiastowo CBP, na lotniskach ORD jak również MDW, zwiększy dostępne środki w postaci dodatkowego personelu w godzinach szczytu, który za pomocą najnowszej technologi biometrycznej stworzy bardziej płynny, bezpieczny jak również skuteczny proces odprawy paszportowej. CBP będzie również blisko współpracować z partnerami z branży jak również interesariuszami w zakresie efektywności procesowania pasażerów i bedzie na bieżąco informować podróżujących jak uniknąć niepotrzebnych opóźnień.

„Przestrzegamy podróżujących, aby byli przygotowani na dużą ilość pasażerów i aby w związku z tym unikać nieuzasadnionych opóźnień” powiedział Shane Campbell, dyrektor Straży Granicznej międzynarodowego portu lotniczego O’Hare. „Tak prosta rzecz jak ściągniecie na telefon aplikacji „Mobilny Paszport” (Mobile Passport Control – MPC), umożliwi skorzystanie z tak zwanych lini MPC i tym samym uniknięcia oczekiwania w długich kolejkach.”

Dziesięć najważniejszych wskazówek dla podróżnych:

 1. Przestrzegaj noszenia maseczki. Noszenie maseczek jest wymagane, zarówno dla personelu jak również pasażerów, niezależnie czy dana osoba jest zaszczepiona czy nie.
 2. Zabierz ze sobą wszystkie potrzebne dokumenty, wymagane przez kraje, do których podróżujesz, jak również dowód tożsamości upoważniający do powrotu do Stanów Zjednoczonych. Obywatele amerykańscy potrzebują ważny paszport, aby ponownie wrócić do kraju drogą powietrzną. Odwiedź stronę www.state.gov/travelers aby uzyskać dodatkowe informacje na temat podroży do innych krajów.
 3. Skorzystaj z twojego telefonu, aby uniknąć długiego oczekiwania w kolejkach. Dostępna do ściągnięcia na Google Play Store lub Apple App Store aplikacja MPC umożliwi szybki wjazd do Stanów Zjednoczonych. Po uzyskaniu kodu QR udaj się bezpośrednio do lini przeznaczonych wyłącznie dla użytkowników aplikacji mobilnej MPC.
 4. Zadeklaruj wszystkie artykuły do oclenia, nawet jeśli nabyłeś je w strefie wolnej od podatku. Bądź ostrożny nabywając produkty ze źródeł innych niż sklepy. Produkty wjeżdżające do Stanów Zjednoczonych przeznaczone do użytku personalnego lub jako prezenty mogą podlegać uldze podatkowej. Jeżeli jednak owe przedmioty przeznaczone są na sprzedaż, nie podlegają one uldze podatkowej.
 5. Proszę pamiętać o produktach zabronionych typu kość słoniowa, szylkret, jak również wszystkie przedmioty podrabiane (nieoryginalne).
 6. Duża cześć leków pochodzenia zagranicznego nie jest akceptowana w Stanach Zjednoczonych i tym samym import tych leków jest surowo wzbroniony. Podróżując poza granicę, korzystaj z leków, których naprawdę potrzebujesz. Upewnij się ze są one w oryginalnych opakowaniach.  
 7. Podróżując „do” i „z” Kuby – przed wyjazdem, sprawdź najnowsze informacje na temat produktów zabronionych na stronie U.S. Department of the Treasury Cuba Sanctions, jak również na innych dostępnych środkach rządowych.   
 8. Zanim podejmiesz decyzję o imporcie produktów żywnościowych do Stanów Zjednoczonych proszę zapoznaj się z listą produktów zabronionych. Wszystkie zwierzęta żywe, ptaki jak również produkty pochodzenia ptasiego mogą być zastrzeżone, poddane kwarantannie lub wymagać odpowiednich certyfikatów.
 9. Oficer Straży Granicznej może przeszukać ciebie jak również twoje walizki, bez wymaganego w innych sytuacjach nakazu, wyłącznie na podstawie przysługującym mu prawom.
 10. Pasażerom podróżującym do innych miejsc docelowych przypominamy o rozsądnym gospodarowaniu czasem pomiędzy przelotami, gdyż zwiększony czas oczekiwania może negatywnie wpłynąć na dalsza podróż.

Aby zapoznać się z obowiązującymi prawami federalnymi jak również rożnego rodzaju regulacjami prosimy odwiedzić główną stronę CBP załącznik – podróże.

Po więcej informacji prosimy przeczytać broszurę CBP „Dowiedz się zanim wyruszysz”. Informacje dostępne są w formie drukowanej jak również na stronie www.cbp.gov/newsroom/publicaions/cbp-publication-catalogue.

Sekcja Operacyjna (OFO) jest największym komponentem Straży Granicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo granic wliczając w to anty-terroryzm, imigrację, przemyt ludzi, rzetelny handel i ochronę gospodarki, a wszytko to przy prawnym uwzględnieniu płynności handlu i podroży, we wszytkach portach wjazdowych Stanów Zjednoczonych, które są krytycznym elementem naszej gospodarki.

Last Modified: July 16, 2021